VILKA ÄR VI I STYRELSEN?

Per Grunewald

Ordförande
Per Grunewald har suttit som Ordförande i Östsvenska Squashförbundet sen 2 år tillbaka. Han kommer från TEAM Roslagen. Per är en driven och erfaren squashspelare, som har haft stor betydelse för styrelsen tack vare hans positiva anda som driver distriktsförbundet framåt. Per är en mycket bra ledare för styrelsen, som är villig att satsa på nya initiativ och med hjälp av hans långa erfarenhet göra dem hållbara.

Magnus Falck

Kassör
Magnus Falck har varit kassör för Östsvenska Squashförbundet sedan 2 år tillbaka.  Han kommer från Stockholms Squashklubb. Tack vare Magnus stora engagemang har styrelsen möjlighet att jobba med nya idéer och roliga projekt som de vill utveckla. Magnus är en viktig stöttepelare i styrelsen som värnar om utvecklingen av styrelsen och sporten, men också av breddandet av idrotten.

Karin Hedlund

Ledamot
Karin Hedlund tillträdde styrelsen hösten 2020 och kommer ifrån
Norrköpings Squashklubb. Hon
kommer att bli en stor tillgång till styrelsen tack vare hennes stora engagemang för sporten, både personligen men också för  sin hemmaklubb. Hon har gjort stora insatser i Norrköping för att driva deras verksamhet framåt på samtliga nivåer.


Saga wigstad

sekreterare/Ledamot

Saga blev invald i styrelsen i Januari 2022 och spelar för Stockholms Squashklubb. Hon har varit aktiv inom squashen sedan hon var junior och har därav tävlat och tränat mycket. Saga kommer att bidra till styrelsens arbete då hon har ett stort engagemang för juniorer och tjejer och har som målsättning att få fler att börja spela squash. Till vardags studerar hon till kommunikatör på Stockholms universitet. 

Magnus Lindholm

Suppleant
Magnus Lindholm tillträdde styrelsen hösten 2020. Han kommer från Täby Squash- och Badmintonklubb. Han kommer att bli en stor tillgång för styrelsen genom hans långa erfarenhet inom sport. Men även som en förebild för att ha startat upp och drivit squashverksamhet i Täby RacketCenter. Magnus är en stor inspirationskälla för både styrelsen och för medlemmar i distriktet.

Olof Forsberg
Ledamot

Olof blev invald i styrelsen i Januari 2022 och spelar idag för Stockholm West squashklubb. Han började sin squashkarriär som 20-åring på Enskede Squash Club har har därefter haft stor glädje av squashen under sina studieår, när han har rest eller bott utomlands. Tack vare resorna har han sett hur sporten ger människor en trevlig gemenskap utöver god hälsa. Genom Östsvenska Squashförbundet önskar han få sporten att växa i regionen. Utanför squashbanan har han en civilingenjörsexamen och jobbar med startup projekt.