VILKA ÄR VI I STYRELSEN?

Per Grunewald

Ordförande
Per Grunewald har suttit som Ordförande i Östsvenska Squashförbundet sen 2 år tillbaka. Han kommer från TEAM Roslagen. Per är en driven och erfaren squashspelare, som har haft stor betydelse för styrelsen tack vare hans positiva anda som driver distriktsförbundet framåt. Per är en mycket bra ledare för styrelsen, som är villig att satsa på nya initiativ och med hjälp av hans långa erfarenhet göra dem hållbara.

Magnus Falck

Kassör
Magnus Falck har varit kassör för Östsvenska Squashförbundet sedan 2 år tillbaka.  Han kommer från Stockholms Squashklubb. Tack vare Magnus stora engagemang har styrelsen möjlighet att jobba med nya idéer och roliga projekt som de vill utveckla. Magnus är en viktig stöttepelare i styrelsen som värnar om utvecklingen av styrelsen och sporten, men också av breddandet av idrotten.

Karin Hedlund

Ledamot
Karin Hedlund tillträdde styrelsen hösten 2020 och kommer ifrån
Norrköpings Squashklubb. Hon
kommer att bli en stor tillgång till styrelsen tack vare hennes stora engagemang för sporten, både personligen men också för  sin hemmaklubb. Hon har gjort stora insatser i Norrköping för att driva deras verksamhet framåt på samtliga nivåer.


Samuel Lavebrink

sekreterare

Samuel Lavebrink har varit med i Styrelsen sedan 2019 och kommer från Intersquash Club. Han är sekreterare och den främsta ansvariga för distriktets tävlingar och har varit en bidragande faktor till uppstartandet av flera initiativ av styrelsens projekt. Sedan hösten 2020 jobbar han som Distriktsledare för Östsvenska Squashförbundet tillsammans med Alwa Skoog för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet.

Alwa Skoog

Ledamot
Alwa Skoog har suttit med i styrelsen sedan 2019 och kommer från Enskede Squash Club. Hon är kommunikations- och marknadsföringsansvarig och driver styrelsens kommunikationskanaler samt kontakt med klubbar inför event. Sedan hösten 2020 jobbar hon som Distriktsledare för Östsvenska Squashförbundet tillsammans med Samuel Lavebrink för att utveckla barn- och ungdomsverksamhet.

Magnus Lindholm

Suppleant
Magnus Lindholm tillträdde styrelsen hösten 2020. Han kommer från Täby Squash- och Badmintonklubb. Han kommer att bli en stor tillgång för styrelsen genom hans långa erfarenhet inom sport. Men även som en förebild för att ha startat upp och drivit squashverksamhet i Täby RacketCenter. Magnus är en stor inspirationskälla för både styrelsen och för medlemmar i distriktet.