Kallelse till årsmöte 2020 i
Östsvenska Squashförbundet


Östsvenska Squashförbundet (ÖSSqF) kallar sina medlemmar till förbundsmöte tisdagen den 1 december 2020 kl 18.00 på KG 10, Kungsgatan 8, Stockholm

Beroende på pandemisituationen uppmanas dock deltagande via digital länk.

Agenda och övrigt material kommer att publiceras senast 2 veckor före mötet (16 november) på ÖSSqF hemsida https://squashost.se/ (se nedan).
Enligt förbundets stadgar skall eventuella motioner vara inkomna per den 14 augusti. Inga motioner har dock inkommit. Vi avser dock att avsätta tid för förslag/diskussion efter mötets avslutande.

Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande via Östsvenska Squashförbundets emailadress; ostsvenskasquashforbundet@gmail.com
Anslut här: https://join.skype.com/IO0MIvReciez


Med Vänlig Hälsning
Per Grunewald
P.u.a. ÖSSqF

Här kan du se samtliga handlingar inför årsmötet:

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 i Östsvenska Squashförbundet

ÖSSqF Verksamhetsplan 20/21 1.1


Förvaltningsberättelse Östsvenska Squashförbundet 19/20

(Av pandemitekniska skäl är inte det Förenklade årsbokslutet undertecknad av hela styrelsen, men det kommer att åtgärdas till årsmötet.)


Förenklat bokslut samt revisionsberättelse.pdf
Föredragningslista Årsmöte i Östsvenska Squashförbundet 2020.pdf