Kallelse till årsmöte 2021 i
Östsvenska Squashförbundet

Kallelse till årsmöte 2021 i

Östsvenska Squashförbundet

Östsvenska Squashförbundet kallar sina medlemmar till förbundsmöte onsdagen den 15 december 2021 kl 18.00 på Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Rum Rinken

Beroende på pandemisituationen uppmanas deltagande via digital länk TRYCK HÄR.

Agenda och övrigt material kommer att publiceras senast 2 veckor före mötet på ÖSSqF hemsida www.squashost.se.

Enligt förbundets stadgar skall eventuella motioner vara inkomna per den 15 augusti. Inga motioner har dock inkommit. Vi avser dock att avsätta tid för förslag/diskussion efter mötets avslutande.

Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande via Östsvenska Squashförbundets emailadress; ostsvenskasquashforbundet@gmail.com

En länk till mötet finns på ÖSSqF hemsida.

Med Vänlig Hälsning

Per Grunewald

P.u.a. ÖSSqF2021

Årsredovisning Östsvenska Squashförbundet 2020-2021.pdf
revberättelse_2020-2021_össqf_signerad.pdf
 

2020

Här kan du se samtliga handlingar inför årsmötet:

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 i Östsvenska Squashförbundet

ÖSSqF Verksamhetsplan 20/21 1.1


Förvaltningsberättelse Östsvenska Squashförbundet 19/20

(Av pandemitekniska skäl är inte det Förenklade årsbokslutet undertecknad av hela styrelsen, men det kommer att åtgärdas till årsmötet.)


Förenklat bokslut samt revisionsberättelse.pdf
Föredragningslista Årsmöte i Östsvenska Squashförbundet 2020.pdf