Covid-19

Senaste uppdateringarna om COVID-19

Nedan kan du läsa de senaste
uppdateringarna om COVID-19 från Svenska- och Östsvenska Squashförbundet.
Fortsätt scrolla för att se vad som gäller i din region.

AKTUELLT

"Nu blir enstaka matcher och idrottstävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat."

"Östergötland uppmanar till personlig lockdown"

LÄS INFORMATION FRÅN RF HÄR

Informationen är senast uppdaterad  18/3.

Detta gäller i samtliga län,
förutom uPPsala & östergötland:

 • Följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tillsammans med RF har meddelat.
 • Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus. Tävling, läger och cuper inomhus är INTE tillåtet. Organiserad träning är tillåten för personer födda 2004 eller tidigare men måste följa de 6 riktlinjer som meddelats (se längre ner).
 • Organiserad träning är tillåtet för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Tävling, läger och cuper är inomhus INTE tillåtet.

 • För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka för barn och unga födda 2002 eller senare. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.
 • Kommunala idrottsanläggningar rekommenderas hållas stängda, bortsatt från den verksamhet som bedrivs för personer födda 2002 och senare.

avvikande restriktioner 

Samtlig information gäller för län inom Östsvenskas distrikt. Det vill säga, Östergötland, Uppland, Södermanland, Västmanland och Stockholm.


ÖstergötlandRegionen uppmanar till "personlig lockdown"
"Inga nya restriktioner tillkommer men för Östergötlands del innebär detta att dom lättnader i restriktioner avseende enstaka matcher och tävlingar för barn och ungdomar inte genomförs.

Detta gäller

 • Träffa inga andra människor än dem du bor med.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Håll det fysiska avståndet, minst två meter. Det gäller även utomhus.

Inga nya restriktioner tillkommer men för Östergötlands del innebär detta att dom lättnader i restriktioner avseende enstaka matcher och tävlingar för barn och ungdomar inte genomförs.

Det är fortfarande inte tillåtet med matcher och tävlingar för andra än yrkesverksam idrott.

Restriktionerna kvarstår i minst 2 veckor." LÄS MER HÄR

uppland

Regionen tillämpar samma restriktioner som de andra länen, men man får inte anordna matcher eller tävlingar i någon form oavsett om det sker inomhus eller utomhus.

Riktlinjerna

Följ de 6 riktlinjer för en smittsäker idrott från Folkhälsomyndigheten:

 • Hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från aktiviteten individuellt
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper
 • Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Enskildas ansvar

Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Är man född 2004 eller tidigare måste man följa de 6 riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt upp, även om man är född senare än så så rekommenderas man att följa dem.


Föreningar inom idrott, kultur och fritid

Bör:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
Frågor om Coronapandemin och restriktioner:
 • Läs våra nyheter om COVID-19 här! Tryck på bilden!
 • Läs våra nyheter om COVID-19 här! Tryck på bilden!
 • Läs våra nyheter om COVID-19 här! Tryck på bilden!
 • Läs våra nyheter om COVID-19 här! Tryck på bilden!
 • Läs våra nyheter om COVID-19 här! Tryck på bilden!