Ledarutbildning avklarad!

Måndag den 30/11 och måndagen 7/12 höll Östsvenska Squashförbundet sin första ledarutbildning för nuvarande och blivande ledare i distriktet! Ledarutbildningen hade fokus på ledarskap, inkludering, planera en egen träning samt teknik.

Tanken är att en arrangera en sådan här utbildning per termin för att man löpande ska utbilda nya ungdomsledare.

2 veckor innan hade man lanserat utbildningen där deltagarna fick anmäla sig online via distriktsförbundets hemsida. Man gjorde även reklam på instagram och gjorde utskick till samtliga ansvariga för juniorverksamheten på hallarna. 

Totalt anmälde sig 35 stycken personer till den digitala utbildningen och 30 av dem deltog i första delen! I andra och sista delen deltog 26 stycken (pga sjukdom minskade deltagarantalet)!

Östsvenska Squashförbundet och Distriktsledarna Alwa Skoog och Samuel Lavebrink är supernöjda med resultatet.

Från Alwa Skoog och Samuel Lavebrink:
"Vi vill tacka alla som anmält sig och deltagit i utbildningen! Vi hoppas att ni tyckte det var lika intressant och kul som vi tyckte att det var!"