22/12: Uppdaterade restriktioner för organiserad träning - Stockholm

 

  • Tisdag den 22 december uppmanade Smittskyddsläkaren i Region Stockholm alla invånare i Stockholms län att avstå från all organiserad träning, inomhus såväl som utomhus med anledning av den allvarliga smittspridningen. Det gäller även yngre barn och ungdomar.
    Smittskydd Stockholm gör sin uppmaning baserat på situationen i Stockholms län. Läs om det här:
  • Idag publicerade även Folkhälsomyndigheten ett förtydligande om möjligheten till organiserad idrottsträning utomhus. Det har upplevts motsägelsefullt och flertalet frågor har uppstått. Folkhälsomyndigheten har förtydligat:

”Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar. Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, grundat på det epidemiologiska läget, för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun och den regionala smittskyddsenheten bäst förutsättningar att göra utifrån sina egna lokala förhållanden och det epidemiologiska läget.
Möjligt att fortsätta träna på utomhusanläggningar – under vissa förutsättningar — Folkhälsomyndigheten (fohm.se)  

RF-SISU Stockholm har fortsatt löpande kontakt med Länsstyrelsen och Smittskydd Stockholm. Myndigheterna följer regelbundet regionens epidemiologiska läge och vi hoppas alla att kurvorna för corona vänder och att vi därmed snarast möjligt kan återgå till föreningsledd organiserad träning. Under tiden uppmuntrar vi tillsammans ledare och föreningar att hålla kontakten med de aktiva, barn och ungdomarna, för att inspirera till träning på distans och digitalt. Sprid goda tips och idéer. Håll ut, håll i och håll avstånd.


Hämtat från RF-SISU:s informationsmail tisdag den 22 december.