18/1: Uppdaterade restriktioner för region Stockholm

Smittskydd Stockholms uppmaning om att tillfälligt avstå från organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län upphör att gälla den 16 januari. Från och med den 18 januari börjar länets kommuner succesivt öppna utomhusanläggningarna.

Den 22 december rekommenderade Smittskydd Stockholm att avstå från all organiserad idrottsträning i Stockholms län. RF-SISU Stockholm har sedan dess haft en regelbunden dialog med Smittskydd Stockholm och Länsstyrelsen. Smittskydd Stockholm utlovade att kontinuerligt utvärdera hur det epidemiologiska läget utvecklades och ändra sin rekommendation om läget förbättrades.

Nytt besked idag 15 januari:

✔️Smittskydd Stockholm meddelar att från och med den 16 januari går det bra att bedriva organiserad föreningsledd träning utomhus i Stockholms län. Läs mer här på Smittskydd Stockholms hemsida.

✔️Från och med den 18 januari börjar länets kommuner succesivt att öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda. Detta kommer ske i olika takt utifrån olika förutsättningar i kommunerna. Respektive kommun informerar om vad som gäller hos dem.

✔️Den organiserade föreningsledda utomhusträningen får ske under förutsättning att det kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens hemsida

RF-SISU Stockholm har, tillsammans med flera idrottsförbund, haft en intensiv dialog de senaste veckorna med Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen och flera kommuner. Vi på RF-SISU Stockholm uppskattar att myndigheterna har lyssnat och varit lyhörda i samtalen vilket bidragit till att Smittskydd Stockholm nu reviderar sin bedömning.

Det har funnits en stor förståelse för att barn och ungdomar mår bra av att röra på sig och att de har en meningsfull sysselsättning i sin idrottsförening. Idrottsrörelsen har nu fått ett stort förtroende och det är viktigt att verksamheten fortsätter att bedrivas på ett ansvarsfullt sätt utifrån gällande rekommendationer och allmänna råd.