Östsvenska Squashförbundet kallar till årsmöte!

Kallelse till årsmöte 2020 i
Östsvenska Squashförbundet


Östsvenska Squashförbundet (ÖSSqF) kallar sina medlemmar till förbundsmöte tisdagen den 1 december 2020 kl 18.00 på KG 10, Kungsgatan 8, Stockholm
Beroende på pandemisituationen uppmanas dock deltagande via digital länk.

Agenda och övrigt material kommer att publiceras senast 2 veckor före mötet (16 november) på ÖSSqF hemsida https://squashost.se/.
Enligt förbundets stadgar skall eventuella motioner vara inkomna per den 14 augusti. Inga motioner har dock inkommit. Vi avser dock att avsätta tid för förslag/diskussion efter mötets avslutande.

Samtliga deltagare och ombud på förbundsmötet ska var för sig anmäla sitt deltagande via Östsvenska Squashförbundets emailadress; ostsvenskasquashforbundet@gmail.com

En länk till mötet kommer att finnas tillgänglig i god tid före mötet på ÖSSqF hemsida.


Med Vänlig Hälsning
Per Grunewald
P.u.a. ÖSSqF

Läs mer under fliken Om Östsvenska --> Styrelsemöten eller klicka här