Årsmöte Östsvenska Squashförbundet 1 december 2020

Hej!

Vi vill påminna om att Östsvenska Squashförbundet har årsmöte tisdag den 1 december klockan 18:00. Ifall du vill närvara på mötet så anmäl dig här via denna mail. Närvaro på mötet kommer att ske digitalt på grund av rådande situation. Anslut via denna länk https://join.skype.com/IO0MIvReciez , lämna gärna ditt telefonnummer för eventuella tekniska problem.

Här kommer handlingar inför årsmöte i Östsvenska Squashförbundet 1/12

Av pandemitekniska skäl är inte det Förenklade årsbokslutet undertecknad av hela styrelsen, men det kommer att åtgärdas till årsmötet.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Östsvenska Squashförbundet


Föredragningslista

Valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 i Östsvenska Squashförbundet

ÖSSqF Verksamhetsplan 20/21 1.1


Förvaltningsberättelse Östsvenska Squashförbundet 19/20

Förenklat årsbokslut samt revisionsberättelse